W związku z wprowadzeniem nowych regulacji w polskim prawie, jesteśmy zobowiązani poinformować Państwa jako czytelników / użytkowników serwisu fizjowpracy.pl, że nasza strona wykorzystuje technologię plików cookies (tzw. “ciasteczek”).
Informacje zapisane za pomocą cookies są wykorzystywane w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych preferencji naszych użytkowników. Stosowanie cookies jest niezbędne, aby nasz serwis mógł dostarczać treści i funkcjonalności w zaprojektowanym zakresie. Każdy czytelnik / użytkownik serwisu fizjowpracy.pl może zmienić ustawienia dotyczące technologii cookies, dostosowując konfigurację programu internetowego, za pomocą którego korzysta z zasobów Internetu, do własnych wymagań.
Korzystanie przez Państwa z serwisu fizjowpracy.pl oznacza, że wyrażają Państwo zgodę, aby cookies były zapisywane w pamięci wykorzystywanego przez Państwa urządzenia zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki.

 

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies oraz wykorzystania innych technologii, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Human 4 Human. 

Definicje

 • Administrator  – oznacza Human4Human z siedzibą w Kostrzynie Wlkp., (62-025), ul. Konwaliowa 12, NIP: 9710514925, Regon: 302634998, który świadczy także usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.przez Użytkownika, przez Human4Human.
 • Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 • Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 • Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie fijzowpracy.pl
 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Klauzula informacyjna

– Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Human 4 Human, z siedzibą w Kostrzynie Wlkp., telefon: + 48 690 654 441

– Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pocztą elektroniczną na adres: info@fizjowpracy.pl

– Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między nami oraz w celach marketingowych (w tym w związku z wysyłaniem materiałów przedsprzedażowych i handlowych, jak również informacji dotyczących organizacji imprez, takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje itp.)

– Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za Państwa zgodą.

– Zgodę można w każdej chwili odwołać, wysyłając do nas wiadomość na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany powyżej.

– Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych przeprowadzonego na jego podstawie przed cofnięciem zgody.

– Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane naszym podwykonawcom – dostawcom usług i systemów teleinformatycznych.

– Jeśli Państwa zapytanie tego wymaga, możemy udostępnić Państwa dane osobowe spółce z nami powiązanej, która specjalizuje się w usługach w zakresie fizjoterapii.

– Będziemy przetwarzać dane przez okres maksymalnie 5 lat od ostatniego kontaktu, chyba że wcześniej wycofają Państwo swoją zgodę.

– Nie jesteś zobowiązany do podania swoich danych osobowych, ale jest to konieczne, jeśli chcesz się z nami skontaktować lub otrzymać od nas materiały marketingowe.

– Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

– Jeżeli zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne, mają Państwo prawo je poprawić.

– Jeżeli Państwa dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone, gdy odwołują Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych lub gdy dane te są przetwarzane niezgodnie z prawem – mogą Państwo zwrócić się o ich usunięcie.

– Mają Państwo również prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych – jeżeli zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania przez okres, który pozwoli nam sprawdzić ich poprawność; gdy Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie życzą sobie ich usunięcia; gdy nie są nam już potrzebne Państwa dane, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń.

– Możesz poprosić o przekazanie swoich danych.

– Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym obecnie jest prezes organu ochrony danych.

Cookies

Stosowane przez nas cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Cookies trwałe przechowywane są maksymalnie 180 dni.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Wykorzystujemy cookies administratora w następujących celach:

 • konfiguracji serwisu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika.
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
 • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • poprawnej komunikacji użytkownika strony internetowej Serwisu z usługodawcą.
  • Analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć jak Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu, czego oczekują od Serwisu, aby umożliwić i ulepszyć jego strukturę i zawartości.
  • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 • Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzia analitycznego Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   • Facebook.com

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce?

Dane serwera

Ze względów technicznych rejestrowane są między innymi następujące dane, które Twoja przeglądarka internetowa przekazuje nam lub naszemu dostawcy sieci (tak zwane pliki dziennika serwera):

 • typ i wersja przeglądarki
 • używany przez Ciebie system operacyjny
 • strona internetowa, z której nas odwiedzasz (URL strony odsyłającej)
 • strona internetowa, którą odwiedzasz
 • data i godzina Twoich odwiedzin
 • Twój adres IP.

Powyższe dane są anonimowe. Są one przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych, które ewentualnie podajesz na naszej stronie internetowej. Nie można przypisać ich konkretnej osobie. Są one zbierane do celów statystycznych, marketingowych, a także w celu optymalizacji naszej strony internetowej i naszej oferty.

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics – usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dalej „Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie (patrz powyżej). Informacje generowane przez te pliki cookie, takie jak czas, lokalizacja i częstotliwość odwiedzin witryny, w tym adres IP, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Korzystamy z Google Analytics w naszej witrynie internetowej z funkcją anonimizacji IP. Twój adres IP zostaje skrócony, a tym samym zanonimizowany przez Google, już w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innym kraju należącym do EOG.

Google wykorzysta te informacje do oceny sposobu korzystania z naszej witryny, tworzenia raportów dotyczących naszej działalności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google.

Google deklaruje, że nie łączy Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi dostarczonymi przez Google. Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Ponadto Google oferuje dla najpopularniejszych przeglądarek dodatek blokujący usługę Google Analytics, przez co zapewniona jest większa kontrola nad zbieranymi i przetwarzanymi przez Google danymi. Jeśli włączysz tę opcję, informacje o odwiedzaniu przez Ciebie naszej strony internetowej nie będą wysyłane do Google Analytics. Nie zapobiega to jednak przekazywaniu ich nam (względnie innym używanym przez nas narzędziom analitycznym).

Więcej informacji na temat opcji dezaktywacji znajdziesz pod następującym adresem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

reCAPTCHA

Aby chronić formularze zamieszczane na naszej stronie internetowej, możemy korzystać z usługi reCAPTCHA oferowanej przez Google. Pozwala ona na odróżnienie, czy ze strony korzysta człowiek, czy automat.

Zgodnie z naszą wiedzą, z usługą tą związane jest przekazywanie Google takich danych, jak: URL, adres IP, zachowania użytkowników strony internetowej, informacje na temat systemu operacyjnego, przeglądarki i retencji, cookies, widok oświadczenia i skrypty, zachowanie wejścia użytkownika, jak również ruchy myszy w obszarze checkboxa „reCAPTCHA”.

Google wykorzystuje informacje otrzymane w ten sposób między innymi do digitalizacji książek i innych druków oraz do optymalizacji usług w rodzaju Google Street View (np. do rozpoznawania numeru domu i nazwy ulicy). Adres IP przekazywany w ramach usługi reCAPTCHA nie zostaje połączony z innymi danymi zbieranymi przez Google, chyba że jesteś w momencie korzystania z tej funkcji zalogowany na Twoje konto Google.

Jeśli chcesz, aby przekazywanie danych o Tobie i Twoim zachowaniu do Google nie nastąpiło, musisz przed odwiedzeniem naszej strony (względnie przed użyciem wtyczki reCAPTCHA) wylogować się z Google.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką prywatności Google :

https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl

Facebook

Na naszej stronie korzystamy z elementów dostarczanych przez serwis facebook.com, należący do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Administratorem danych osobowych na obszarze Unii Europejskiej jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Przy każdym Twoim wejściu na naszą stronę internetową, wyposażoną w taki element, powoduje on, że używana przez Ciebie przeglądarka przesyła dane Facebookowi. W konsekwencji Facebook dowiaduje się, że odwiedzasz naszą stronę internetową.

Gdy wywołujesz naszą stronę internetową będąc zalogowanym na Facebooku, rozpoznaje on, jaką konkretnie stronę odwiedzasz i przypisuje tę informację Twojemu profilowi na Facebooku. Przykładowo, gdy klikasz przycisk „Lubię to” lub pozostawiasz komentarze, informacje te będą przesyłane na twoje osobiste konto na Facebooku i tam przechowywane. Ponadto informacja, że odwiedziłeś naszą stronę, zostaje przesłana do Facebooka. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy klikasz na ikonę Facebooka zamieszczoną na naszej stronie, czy nie.

Jeżeli chcesz zapobiec przekazywaniu i przechowywaniu przez Facebooka danych o sobie i swoim zachowaniu na naszej stronie, musisz wylogować się z Facebooka zanim odwiedzisz naszą witrynę.

Szczegółowe dane na temat wykorzystywaniu informacji przez Facebooka znajdziesz w jego polityce prywatności:

https://www.facebook.com/about/privacy

Dodatkowo, informacje dotyczące wtyczek używanych przez Facebooka znajdziesz pod adresem:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Google Adwords

W celu promowania naszej strony internetowej korzystamy również z narzędzia reklamowego Google Adwords – serwisu analitycznego firmy Google. Jeśli dotarłeś na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, na Twoim komputerze zostaną zapisane pliki cookie, które są usuwane po 30 dniach. Nie są one wykorzystywane do Twojej identyfikacji. Jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową gdy takie pliki nie zostały jeszcze skasowane, możemy zarówno my, jak i Google rozpoznać, że kliknąłeś jako użytkownik na jednym z naszych reklam umieszczonych przez Google i zostałeś przekierowany na naszą stronę.

Informacje zebrane za pośrednictwem tych plików cookie są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzających naszą stronę internetową. Z tych statystyk dowiadujemy się o liczbie użytkowników, którzy kliknęli na naszą reklamę, a także które nasze strony zostały odwiedzone przez danego użytkownika. Ani my, ani inni reklamodawcy korzystający z Google Adwords nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, dzięki którym możemy Cię zidentyfikować.

Możesz uniemożliwić instalację plików cookie przez odpowiednie ustawienia przeglądarki, które ogólnie wyłączają automatyczne ustawianie plików cookie lub w szczególności blokują tylko pliki cookie z domeny „googleadservices.com”.

Ze szczegółami możesz zapoznać się pod adresem:

https://services.google.com/sitestats/pl.html.