Naszą misją jako fizjoterapeutów jest pomagać ludziom. Dzięki doświadczeniu w pracy z pacjentami dostrzegliśmy, że  często źródłem przewlekłych dolegliwości bólowych, głównie kręgosłupa, są błędne nawyki ruchowe, nierównowaga napięć mięśniowych czy zła postawa ciała. To z kolei stanowi częsty skutek zbyt długiego przebywania w niekorzystnej pozycji, np. przed komputerem, w  stosunku do zbyt małej ilości czasu poświęcanego na aktywność fizyczną. Chęć pomocy skłoniła nas do walki z tym problemem nie tylko poprzez leczenie, ale także skuteczną profilaktykę. Efektem tego pomysłu jest kompleksowy program Fizjo w pracy, czyli szkolenia, masaże i ćwiczenia w miejscu pracy. Naszym celem jest szerzenie prozdrowotnych nawyków, nauka jak szanować własne ciało zarówno w pracy jak i poza nią.