Dzięki naszemu doświadczeniu w terapii dolegliwości bólowych, przede wszystkim dolegliwości  kręgosłupa, dostrzegliśmy że bardzo często powodem ich występowania są przeciążenia związane głównie z nieergonomiczną pracą i złą postawą ciała. Możemy też potwierdzić to czego można doszukać się literaturze, a mianowicie że najliczniejszą grupą ludzi narażonych na schorzenia kręgosłupa są pracownicy biurowi. Celem fizjo w pracy jest nie tylko zwalczanie istniejących dolegliwości ale dzięki odpowiednim działaniom, również niedopuszczenie do ich powstania. Teraz pracownicy biurowi mogą skutecznie dbać o swoje zdrowie w miejscu pracy.  

Nie chcemy ograniczyć się tylko do masażu oraz schematów ćwiczeń czy prawidłowej postawy. Oprócz tego chcemy nauczyć w jaki sposób samodzielnie dbać o własne ciało każdego dnia !

Połączenie trzech elementów:
  •  wiedzy o budowie i funkcjonowaniu ciała człowieka, sposobów przeciwdziałania wielu przeciążeniom,
  •  terapii z masażem wtedy gdy nasz organizm najbardziej potrzebuje szybkiego i skutecznego odpoczynku od stresu i niekorzystnych napięć mięśniowych,
  •  kształtowania wytrzymałości, gibkości i świadomości własnego ciała poprzez ćwiczenia,

pozwoliły na stworzenie drogi do życia w zgodzie z własnym ciałem. Dzięki temu w przyszłości zamiast tracić niepotrzebnie czas i pieniądze na walkę z zaawansowanymi problemami narządu ruchu, np. dolegliwościami kręgosłupa, można wcześniej skutecznie je ominąć. Wszystko po to by móc jak najdłużej korzystać z życia w pełni zdrowia !