Ochrona przed koronawirusem

Zachęcamy do działań mających na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa, aby w momencie szczytu zachorowań liczba osób, które będą musiały trafić na OIOM, była jak najmniejsza. Może dzięki temu uda się uniknąć sytuacji, która obecnie panuje w wielu krajach europejskich.

Zostańcie w domach przez najbliższe dni na tyle na ile to możliwe oraz stosujcie zalecenia z załączonej grafiki w czasie epidemii oraz przez długi okres po niej.

Natomiast wszystkie aktualne zalecenia oraz informacje związane z koronawirusem w naszym kraju znajdziecie na stronie rządowej.